Ako fungujú

Zavlažovacie systémy

Základné prvky

Zavlažovanie trávnatých plôch je rozdelené do niekoľkých samostatných sekcií (častí) s možnosťou odlišného režimu zavlažovania s prihliadnutím na individuálnu potrebu vody v jednotlivých častiach a tiež s ohľadom na možnosti zdroja vody.

Plne automatický podzemný zavlažovací systém, navrhnutý pre rodinnú záhradu, umožňuje automatickú dodávku vlahy pre optimálny rast vegetácie. Automatické zavlažovanie zaisťuje rovnomernosť zálievky, možnosť zálievky v nočných i ranných hodinách (úspora vody, času, el. energie) a taktiež absenciu osôb zaisťujúcich ručné zavlažovanie…

Základom navrhnutého zavlažovania sú prvky systému Hunter

Kríkové výsadby môžu byť zavlažované individuálne kvapkovou zálievkou – systém špeciálnych kvapkovacích hadíc skrytých pod mulčom výsadby, ktorý môže byť rozdelený do niekoľkých sekcií.

Dopúšťanie záhradných vodných prvkov je možné riešiť samostatnou sekciou s časovým programovaním.

Postrekovače

Zavlažovanie väčších trávnatých plôch zabezpečujú postrekovače HUNTER s dostrekom cca 8-11 m. Závlahu menších trávnatých plôch zabezpečujú rozprašovacie postrekovače HUNTER SPRAY s polomerom dostreku 3-5m.Všetky postrekovače sú podzemné, v prevedení s nastaviteľnou dĺžkou dostreku  a výsuvom cca 10 cm nad úroveň terénu. Výsuvná časť postrekovača (výsuvník) sa aktivuje tlakom vody, ktorá je automaticky vpúšťaná do jednotlivej sekcie pomocou elektromagnetického ventilu. Postrekovače sú vybavené doplnkovými filtrami mechanických nečistôt.

Štandardne sa inštalujú do plastových podzemných ventilových šácht. V jednotlivých ventilových šachtách budú umiestnené 1-3 ventily. Ventilové šachty sú umiestnené pod povrchom terénu tak, že viditeľný je iba kryt, ktorý je pre lepšie splynutie s okolím vyrobený v zelenej farbe. V prípade uloženia do kríkových plôch je možné kryt zakryť mulčovacou kôrou alebo štrkom, takže bude skoro neviditeľný.

Ovládacia jednotka, čidlá

Zavlažovací systém riadi ovládacia jednotka, ktorý má výstupné napätie 24 V. Je v prevedení pre vnútorné alebo vonkajšie použitie. Jednotka je pripojená na 220 V.

  • rôzne štartovacie časy denne pre jednotlivé sekcie
  • možnosť ovládať až 48 sekcií
  • doba zavlažovania pre každú sekciu nastaviteľná od 0 do 6 hod v minútových intervaloch
  • možnosť voľby rôznych rôznych denných cyklov
  • okamžité % zmeny množstva zálievky bez zásahu do jednotlivých programov
  • možnosť prepojenia s PC

K jednotke je pripojené čidlo atmosférických zrážok, ktoré pri dosiahnutí predom určeného úhrnu zrážok od 3 – 25 mm celý systém zablokuje. K opätovnému spusteniu príde automaticky po odparení týchto zrážok.

Zazimovanie

Zavlažovací systém je potrebné pred príchodom zimy vždy zazimovať pre zabezpečenie funkčnosti a vysokej životnosti systému. Zazimovanie sa zvyčajne prevádza stlačeným vzduchom.

Záručné podmienky

Záruka na dielo a komponenty je 24 mesiacov pri podmienke skorého a úplného zazimovania dodávateľom systému.